Thử đi anh…thử 1 lần làm mẹ đơn thân

Thử đi anh…thử 1 lần làm mẹ đơn thân

Để anh biết được nhọc nhằn em đang gánh

Thử đi anh khi duyên tình nguội lạnh

Giữa dòng đời bương chải lắm gian nan

 

Thử đi anh…thử 1 lần lỡ bước sang ngang

Chẳng biết lỗi tại ai…để lỡ làng phận gái

Xã hội cười chê động vào lòng tự ái

Khi nhọc nhằn vẫn gánh mãi mình em

 

Thử đi anh…thử đặt mình vào vị trí em xem

Sáng dậy sớm lo toan nhiều công việc

Điện,nước,chi tiêu,việc nhà không kể xiết

Một bóng nuôi con không biết mấy tủi hờn

 

Thử một lần rồi anh sẽ hiểu hơn

Những lúc ốm đau mới thấm niềm u uất

Gãy gánh tơ duyên…vết thương trong lồng ngực

Để lúc chạm vào đau nhức chẳng dám than.

Nguồn: Sưu tầm